Idea

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW) działa w ramach Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do przekształcania efektów pracy naukowej w praktyczne rozwiązania oraz zdobywania kompetencji i umiejętności miękkich, które składają się na przedsiębiorcze myślenie. Przedsiębiorczość nie jest bowiem prowadzeniem biznesu, a sposobem myślenia człowieka, który przy użyciu różnych narzędzi (w tym biznesowych) rozwiązuje problemy, dostarcza nowych usług i kreuje innowacyjne rozwiązania dla siebie i dla swojej społeczności (lokalnej lub szerszej).

Chcemy, by w Inkubatorze powstawały start-upy czy NGO-sy, ale zależy nam również na rozwoju osób, które wezmą udział w projekcie, by nie bały się inicjowania zmian w firmach czy społecznościach lokalnych. Oferta Inkubatora skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Bieżące działania IUW będą również obejmowały prezentację efektów pracy otoczeniu biznesowemu, potencjalnym inwestorom oraz wymianę doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi projekty/start-upy.

Jak funkcjonuje Inkubator UW?
Działalność Inkubatora skupia się na czterech poziomach Twojego zaawansowania

SZUKAM INSPIRACJI

 • Odbiorca: student
 • Oferta: OGUN, warsztat inspiro,chmura zajęć
 • Efekt: Znalezienie pomysłu na biznes / rozwój kompetencji

MAM POMYSŁ

 • Odbiorca: student/doktorant
 • Oferta: chmura zajęć,opiekun naukowy, mentor,budżet
 • Efekt: Stworzenie biznesplanu.

MAM BIZNESPLAN

 • Odbiorca: student/doktorant/pracownik UW
 • Oferta: chmura zajęć,opiekun biznesowy, spin-off UW
 • Efekt: realizacja biznesplanu, otwarcie firmy.
 • Odpłatnie: adres firmy na Uniwersytecie

ROZWIJAM FIRMĘ

 • Odbiorca: student/doktorant/pracownik UW
 • Oferta: chmura zajęć
 • Efekt: Wyjście z inkubatora dojrzałego rynkowo przedsiębiorstwa.
 • Odpłatnie: Wynajem powierzchni laboratoryjnej i biurowej w budynkach Uniwersytetu

Chcesz dołączyć do Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego? Masz już pomysł na wymarzony biznes? A może poszukujesz inspiracji?

OGUN „Przedsiębiorczość. Otwórz głowę.” jest realizowany pilotażowo w semestrze letnim 2016/17. Docelowo zajęcia będą prowadzone w każdym semestrze dla 150 słuchaczy. Najbardziej podstawowe treści kursu będą realizowane również w formie kilkugodzinnego warsztatu inspiro. W ramach chmury zajęć Inkubator we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu i spoza niego będzie oferował spotkania i warsztaty poruszające tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości. Będą to zajęcia poruszające zagadnienia dotyczące, np. marketingu, sprzedaży czy prawnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa. Harmonogram szkoleń będzie uaktualniany w zakładce Warsztaty. Oprócz warsztatów planowane są również dyżury ekspertów, podczas których prowadzone będą indywidualne konsultacje.