Chcesz dołączyć do Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego? Masz już pomysł na wymarzony biznes? A może poszukujesz inspiracji?

Co zyskujesz dołączając do Inkubatora?

MENTORING

Każdy zespół otrzyma wsparcie mentora – praktyka, który będzie prowadził go od fazy pomysłu do fazy przedsiębiorstwa. Mentor zespołu jest nie tylko konsultantem i ekspertem w swojej dziedzinie, ale także wspiera zespół w tworzeniu długofalowego planu rozwoju kompetencji oraz czuwa nad jego realizacją.

PRZESTRZEŃ

Dysponujemy nowoczesną przestrzenią kreatywną, która będzie w pełni dostępna dla społeczności Inkubatora. Pomieszczenia umożliwiają nie tylko wspólne planowanie i wymianę myśli (co-working), ale również prowadzenie badań i pracę twórczą.

FUNDUSZE

Inkubator w ramach środków własnych może przyznawać mikrogranty *np. środki na zakup niezbędnych materiałów) na projekty z poziomu drugiego. Poza tym organizowane będą konkursy grantowe we współpracy ze sponsorami.